Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Nabojnica typu NP-2 z wężem załadowczym

Produkt przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i metanu, do pneumatycznego ładowania długich otworów strzałowych nabojowanym materiałem wybuchowym oraz przybitkowym, które posiadają wymagane przepisami dopuszczenia.

Nabojnica może być wyposażona w dwa rodzaje spustu – grzybkowy lub kulowy w zależności od potrzeb użytkownika. Wyposażona jest w odkręcany moduł z klapką, którego zastosowanie umożliwia szybką wymianę całego elementu w przypadku uszkodzenia klapki podczas ładowania.

Ładowanie pneumatyczne przy użyciu nabojnicy typu NP-2, materiałów wybuchowych oraz materiału przybitkowego do otworów strzałowych, może odbywać się wyłącznie za pomocą dopuszczonego do tego celu węża załadowczego z polietylenu typu HDPE.

Nabojnica typu NP-2 z wężem załadowczym może być stosowana przy użyciu Emulinitu 8M.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej