Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Emulinit-PM.jpg

Emulinit PM

Emulinit PM przeznaczony jest do stosowania w górnictwie podziemnym jako materiał wybuchowy metanowy specjalny oraz w zakładach odkrywkowych w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmosferze, a także pod wodą na głębokości 0,2 m przez okres 5 godzin, w zakresie temperatur od -10oC do 50oC.

Materiał może być stosowany do mechanicznego ładowania otworów

 

Emulinit PM jest materiałem wybuchowym emulsyjnym,  metanowym specjalnym i wodoodpornym, nie zawierającym związków toksycznych.

Produkt  może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej