Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Metanit-specjalny-E7H.jpg

Metanit Specjalny E7H

Metanit Specjalny E7H przeznaczony jest do stosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym jako materiał wybuchowy specjalny. Metanit Specjalny E7H jest materiałem wybuchowym amonowo-osaletrzanym, metanowym specjalnym, wodoodpornym i ekologicznym.

Produkt  może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej