Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Dynamit-35E.jpg

Ergodyn 35E dynamit

Ergodyn 35E przeznaczony jest do stosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, jako materiał wybuchowy skalny w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur od

-17oC do 50oC.

Materiał może być wykorzystany przy maksymalnym ciśnieniu hydrostatycznym 20 MPa w postaci naboi:

 

Ergodyn 35E jest materiałem wybuchowym nitroestrowym, skalnym, wodoodpornym, ciśnieniowym i ekologicznym nie zawierającym nitrozwiązków aromatycznych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej