Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Amonit-H3E.jpg

Amonit H3E

Amonit H3E przeznaczony jest do stosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, jako materiał wybuchowy skalny w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur od

0oC do 50oC.

Materiał może być wykorzystany w postaci:

 

Amonit H3E jest materiałem wybuchowym amonowosaletrzanym, skalnym, wodoodpornym i ekologicznym nie zawierającym nitrozwiązków aromatycznych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej