Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

W dniach 8-10 października 2014 roku w Hotelu „Meta” w Szczyrku odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna zorganizowana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. 

Konferencja odbyła się pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Pana Mirosława Koziura.

Przewodnim tematem konferencji było bezpieczeństwo robót strzałowych. Konferencja skłoniła do dyskusji na temat aktualny i ważny, czemu wyraz dali licznie przybyli do Szczyrku z całej Polski przedstawiciele świata nauki i biznesu. Panele dyskusyjne składały się z VI sesji i trwały trzy dni. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele takich ośrodków naukowych i badawczych jak: Główny Instytut Górnictwa, Wyższy Urząd Górniczy, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Instytut Przemysłu Organicznego, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Śląska, Slovak University of Technlogy oraz Akademia Górniczo – Hutniczych.  Wśród przedstawicieli firm takich jak Nitroerg S.A., KGHM   Polska Miedź S.A., Orica Poland Sp. z o.o. Austin Powder Sp. z o.o., Maxam Polska Sp. z o.o. oraz Cebar-DR Sp. z o.o. znalazła się także firma Wanika Explo z Siemianowic Śląskich. 

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować także, że jednym z prelegentów podczas w/w konferencji była Pani Aneta Górska z firmy Wanika „ EXPLO”, która podczas konferencji miała możliwość przedstawić referat pt. „Kompleksowa organizacja robót strzałowych” zachęcający do skorzystania z kompleksowej obsługi w zakresie sprzedaży, konfekcjonowania, transportu i przechowywania MW, proponowanej przez WANIKĘ „EXPLO”. Ponadto wraz z Panią Justyną Hadzik, Panem Piotrem Koślik oraz Panem Zenonem Wilk z Instytutu Przemysłu Organicznego został przygotowany referat pt.:„Saletrol IPO – badania kompleksowe parametrów detonujących i użytkowych” będący wspólnym dziełem firmy WANIKA „EXPLO” oraz IPO w Krupskim Młynie, który przedstawiony na niniejszej konferencji zachęcał do wypróbowania m.in. saletrolu nabojowanego.   

Podczas konferencji zostało także przeprowadzone szkolenie na temat nowego sposobu ewidencji materiałów wybuchowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2008/43/WE oraz Dyrektywy 2012/4/UE w sprawie jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń, w którym Wanika “EXPLO” miała zaszczyt uczestniczyć.

Tegoroczna Konferencja była nie tylko prezentacją i wymianą poglądów, ale jak zwykle spotkaniem przyjaciół. Uczestnicy wysoko ocenili program Konferencji. Wykłady, warsztaty, jak i prezentacje sponsorów spotkały się z uznaniem uczestników i gości konferencji realizując cel organizatorów – spotkanie wszystkich, którzy interesują się  problematyką robót strzałowych. Zachęcamy do zajrzenia na stronę konferencji i zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej