Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Zapalniki i inne systemy inicjowania

WanikaExplo zapewnia kompleksowe usługi i sprzet strzałowy. Dostarczamy naszym klientom zapalniki oraz inne systemy inicjowania różnego zastosowania.

W ofercie m. in. zapalniki elektryczne, lonty detonujące, zapalniki nieelektryczne oraz rurki detonujące.

Zapalniki elektryczne

Zapalniki elektryczne skalne

Zapalniki elektryczne stosowane są do inicjowania materiału wybuchowego w różnorodnych warunkach zastosowań w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych.

Zapalniki elektryczne wzmocnione WZI o podwyższonej energii inicjowania przeznaczone są również do pobudzania materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych w sposób mechaniczny do otworów strzałowych w niewęglowych i niemetanowych zakładach górniczych.

Zapalniki elektryczne skalne z nitroconnectorem

Produkt przeznaczony jest do stosowania przy pracach w zakładach górniczych podziemnych niewęglowych i zakładach górniczych odkrywkowych.

Zapalniki elektryczne węglowe

Bezpieczne wobec pyłu węglowego

Zapalniki elektryczne węglowe stosowane są do inicjowania materiału wybuchowego w różnorodnych warunkach zastosowań w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych.

Produkt może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Zapalniki elektryczne metanowe

Bezpieczne wobec metanu i pyłu węglowego

Zapalniki elektryczne metanowe stosowane są do inicjowania materiału wybuchowego w różnorodnych warunkach zastosowań w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do prac konstrukcyjno-inżynieryjnych.

Produkt może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

 

Systemy nieelektrycznego inicjowania

Zapalniki nieelektryczne skalne półsekundowe

Zapalniki nieelektryczne półsekundowe Nitronel LP i Ergonel WZI stosowane są do inicjowania materiału wybuchowego od dna lub wylotu otworu strzałowego, w tym także materiału wybuchowego ładowanego do otworu strzałowego pneumatycznie, w robotach tunelowych oraz do urabiania skał w podziemnych niewęglowych zakładach górniczych.

Ponadto zapalniki nieelektryczne półsekundowe wzmocnione przeznaczone są także do inicjowania materiałów wybuchowych trudno pobudzalnych.

Dodatkową korzyścią stosowania systemu zapalników nieelektrycznych półsekundowych jest możliwość strzelania pod ziemią znacznej ilości przodków z wykorzystaniem tylko 1 zapalnika, bez konieczności odprowadzania linii elektrycznej o odpowiednio dużej wydajności prądowej.

Zapalniki nieelektryczne skalne decysekundowe

Zapalniki nieelektryczne skalne decysekundowe stosowane są do inicjowania materiału wybuchowego od dna lub wylotu otworu strzałowego, w tym także materiału wybuchowego ładowanego do otworu strzałowego pneumatycznie, w robotach tunelowych oraz do urabiania skał w podziemnych niewęglowych zakładach górniczych.

Dodatkową korzyścią stosowania systemu zapalników nieelektrycznych decysekundowych jest możliwość strzelania pod ziemią znacznej ilości przodków z wykorzystaniem tylko 1 zapalnika, bez konieczności doprowadzania linii elektrycznej do wszystkich zapalników i stosowania zapalarki o odpowiednio dużej wydajności prądowej.

Zaplaniki NITRONEL LP 0-70 występują jako system zapalników o opóźnieniu międzystopniowym 100 ms, 200 ms i 500 ms oraz 26 stopniach opóźnienia, określonych kolejnymi numerami 0 - 70.

Zapalniki nieelektryczne skalne milisekundowe

Zapalniki nieelektryczne skalne milisekundowe Nitronel MS i Ergonel WZI 25 ms wykorzystywane są najczęściej w górnictwie odkrywkowym, ale również w pracach podziemnych przy tak zwanym strzelaniu na zawał jako zastępstwo tradycyjnego strzelania zapalnikami elektrycznymi milisekundowymi.

Ponadto zapalniki nieelektryczne milisekundowe wzmocnione przeznaczone są także do inicjowania materiałów wybuchowych trudno pobudzalnych.

Dodatkową korzyścią stosowania zapalników nieelektrycznych milisekundowych jest możliwość znacznie szybszego i łatwiejszego połączenia wszystkich zapalników do punktu inicjowania. Taka metoda jest w dużym stopniu korzystniejsza od czasochłonnego i zawiłego procesu łączenia zapalników elektrycznych.

Zapalniki nieelektryczne powierzchniowe i otworowe

W grupie zapalników powierzchniowych i odkrywkowych można wyróżnić: System zapalników o opóźnieniach milisekundowych NITRONEL Q wykorzystywanym głównie przy pracach w kamieniołomach i zakładach odkrywkowych. W jego skład wchodzą zapalniki otworowe NITRONEL QH wraz z zapalnikami powierzchniowymi NITRONEL QS.

Zapalniki NITRONEL QS wykorzystywane są w przypadku konieczności uzyskania opóźnienia strzałowego między inicjowanymi zapalnikami otworowymi NITRONEL QH lub MS oraz do przedłużania i rozgałęziania linii strzałowej poprzez łączenie z innymi zapalnikami powierzchniowymi NITRONEL QS.

Zapalniki NITRONEL QS usytuowane są w tworzywowych łącznikach pozwalających na łączenie zapalników z maksymalnie 6 rurkami detonującymi inicjowanych zapalników oraz chroniących rurki przed odłamkami zapalnika. Kolory łączników różnią się w zależności od odmiany zapalnika.

Zapalniki NITRONEL QH wykorzystywane są do inicjowania materiału wybuchowego wewnątrz otworu. Celem uniknięcia uszkodzenia sieci strzałowej wykonanej z NITRONEL QS w tracie detonacji otworów, usytuowane w nich zapalniki NITRONEL QH mają odpowiednio długie opóźnienia.

Rurka detonująca

Rurka detonująca NITROTUBE wykorzystywana jest do wyrobu zapalników nieelektrycznych oraz w technice strzałowej do przedłużania linii strzałowej przy użytkowaniu zapalników nieelektrycznych.

Produkt wykonany jest trójwarstwowo, a jego budowa umożliwia podtrzymanie detonacji wewnątrz rurki bez jednoczesnego jej naruszenia lub zainicjowania znajdujących się w pobliżu materiałów wybuchowych lub innych rurek detonujących.

 

Lonty detonujące

Lonty detonujące pentrytowe skalne

Lonty detonujące pentrytowe skalne NITROCORD - przeznaczone są do stosowania w robotach strzałowych w zakładach górniczych podziemnych niewęglowych i zakładach górniczych odkrywkowych oraz pracach wyburzeniowych i inżynieryjnych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Lont detonujący pentrytowy metanowy

Lont detonujący pentrytowy metanowy NITROCORD 8 przeznaczony jest do stosowania w robotach strzałowych w zakładach górniczych.

Produkt może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej