Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Dynamit-Ergodyn-37SE.jpg

Ergodyn 37SE dynamit

Ergodyn 37SE jest pobudzaczem wybuchowym mającym zastosowanie w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz w górnictwie otworowym, jako materiał przeznaczony do otworów suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur od -20oC do 50oC.

Materiał może być wykorzystany w postaci naboi w otoczkach PE o specjalnej konstrukcji umożliwiającej łączenie ze sobą kolejnych ładunków::

 

Ergodyn 37SE jest materiałem wybuchowym nie zawierającym nitrozwiązków aromatycznych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej