Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Emulinit-2.jpg

Emulinit 2

Emulinit 2 przeznaczony jest do stosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym jako materiał wybuchowy skalny w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur od

-20oC do 50oC.

Materiał może być wykorzystany w postaci naboi:

 

Emulinit 2 jest materiałem wybuchowym emulsyjnym, skalnym i wodoodpornym.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej