Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Ergodyn-30E.jpg

Ergodyn 30E dynamit

Ergodyn 30E przeznaczony jest do stosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, jako materiał wybuchowy skalny w otworach suchych i zawodnionych oraz w wilgotnej atmosferze w zakresie temperatur od

-20oC do 50oC.

Materiał może być wykorzystany w postaci naboi:

 

Ergodyn 30E jest materiałem wybuchowym nitroestrowym, skalnym, wodoodpornym i ekologicznym nie zawierającym nitrozwiązków aromatycznych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej