Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Saletrol-8.jpg

Saletrol 8

Saletrol 8 jest materiałem wybuchowym  typu ANFO przeznaczonym do stosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, jako materiał wybuchowy skalny w zakresie temperatur od -20oC do 50oC.

Ze względu na swoją formę materiał może być wykorzystany tylko i wyłącznie jako materiał wybuchowy luzem w otworach suchych o średnicy co najmniej 40 mm.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej