Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Wyburzeniametodą wybuchową

WANIKA EXPLO w swojej ofercie posiada również wykonywanie wyburzeń obiektów budowlanych metodą strzałową.

Do wykonywania tych usług wykorzystuje własne środki strzałowe. Oferujemy wyburzanie obiektów zarówno wysokich jak i kubaturowych.

Wykonywanie rozbiórek bądź wyburzeń metodą strzałową znacznie skraca czas trwania prac, redukuje ewentualne przestoje zakładu co zdecydowanie pozwala na optymalizację kosztów, pozwala na bezpieczną i szybką rozbiórkę wszelkich obiektów oraz na realizację zadań niewykonalnych inną technologią.

Firma świadczy usługę wyburzeniową obiektów metodą wybuchową na terenie całego kraju i przy użyciu własnych materiałów wybuchowych.

Poza wyburzaniem obiektów budowlanych metodą wybuchową, oferujemy również sprawdzanie terenów pod budowę pod względem obecności materiałów niebezpiecznych i przygotowanie ich pod budowę.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej