Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Przyjmowanie depozytów MW

W swojej ofercie Wanika Explo posiada również usługę przyjmowania i przechowywania niewykorzystanego podczas wykonywania robót strzałowych MW.

Oferta charakteryzuje się tym, że klient naturalnie poza możliwością zakupienia MW  wraz z dostawą do miejsca docelowego wykonywanych robót strzałowych, ma również sposobność w przypadku niewykorzystania w całości swojego MW zwrócić go do dalszego przechowywania wg indywidualnie ustalonych potrzeb.

To co wyróżnia naszą ofertę w tym zakresie, to możliwość przyjmowania do depozytu MW nie kupionego w WANIKA EXPLO.

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej