Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

NiszczenieMateriałów niebezpiecznych

W swojej gamie usług firma oferuje klientom możliwość niszczenia uszkodzonych bądź przeterminowanych materiałów wybuchowych.

Każdy materiał, jeżeli znany jest jego rodzaj oraz właściwości po dokonaniu zlecenia może zostać zniszczony, natomiast wybór metody niszczenia zależny jest od rodzaju materiału wybuchowego.

Dostępne w naszej ofercie rozwiązanie pozwala na szybkie i bezpieczne usunięcie nie nadającego się do użytku materiału wybuchowego. 

Materiały wybuchowe mogą być niszczone w następujący sposób:

- niszczenie MW metodą detonacji (np. Ergodyn 30E, ładunki kumulacyjne, lonty, zapalniki, spłonki),
- niszczenie MW przez spalanie (np. MW emulsyjne).

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej